Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach

Witamy na stronie naszej szkoły

gmina
polska
Rodzice, nauczyciele, uczniowieszkół podstawowych i ponadpodstawowych Szanowni Państwo,możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieżypowyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii.Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, wtym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówekoświatowych.Będąc przekonanym, że warunkiem …

Czytaj więcej Informacja dla rodziców

Praca przedszkola:

 • Godziny otwarcia: przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:00.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00.
 • Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 – 13:00.
 • Dzieci mają organizowane zajęcia edukacyjne, sportowe (na boisku, na sali gimnastycznej oraz na bogato wyposażonej sali sensorycznej), zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz religii (5- i 6- latki).
 • W ramach adaptacji istnieje możliwość wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola przez okres dwóch pierwszych tygodni pobytu w przedszkolu. Wcześniejszy odbiór należy zgłosić wychowawcy.

Czytaj więcej Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Ramowy rozkład dnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00

6:30–8:00       Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

Czytaj więcej Ramowy rozkład dnia

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SERBACH

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. Wrzesień 2021 z dnia 02.08.2021 r.
 • Wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej Bezpieczeństwo dziecka!