ZGODA NA WYCIECZKI PRZEDMIOTOWE  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/ZGODA_RODZICOW_WYCIECZKI_PRZEDMIOTOWE-2.pdf

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego.doc

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  Podanie do przedszkola

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Upowaznienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola.doc