Godziny pracy świetlicy szkolnej – rok szkolny 2021/2022

Poniedziałek :

07.00-08.00  A.PIKULSKA
11.30-12.30  A.KRUSZEWSKA
12.30-13.30A.KRUSZEWSKA
13.30-14.30A.KRUSZEWSKA
14.30-15.30A.KRUSZEWSKA
15.30-16.00  A.KRUSZEWSKA

Wtorek :

07.00-08.00  M.PIĄTKOWSKA
11.30-12.30  E.TEODORU
12.30-13.30E.TEODORU
13.30-14.30A.KRUSZEWSKA
14.30-15.30A.KRUSZEWSKA
15.30-16.00  A.KRUSZEWSKA

Środa :

07.00-08.00  A.PIKULSKA
11.30-12.30  E.TEODORU
12.30-13.30E.TEODORU
13.30-14.30A.PIKULSKA
14.30-15.30A.PIKULSKA
15.30-16.00  A.PIKULSKA

Czwartek :

07.00-08.00  A.PIKULSKA
11.30-12.30  E.TEODORU
12.30-13.30A.KRUSZEWSKA
13.30-14.30A.KRUSZEWSKA
14.30-15.30A.KRUSZEWSKA
15.30-16.00  A.KRUSZEWSKA

Piątek :

 07.00-08.00  M.PIĄTKOWSKA
 11.30-12.30  A.PIKULSKA
12.30-13.30A.PIKULSKA
13.30-14.30A.KRUSZEWSKA
14.30-15.30A.KRUSZEWSKA
15.30-16.00  A.KRUSZEWSKA