Godziny pracy świetlicy szkolnej – rok szkolny 2022/2023

Poniedziałek :

06.30-08.00   M.MATYSIAK
11.30-12.30   M.MATYSIAK, I.WOROŃKO-KOSTURKIEWICZ 
12.30-13.30 M.MATYSIAK, D.KUBIAK
13.30-14.30 M.MATYSIAK, D.KUBIAK
14.30-15.30 D.KUBIAK
15.30-16.00   D.KUBIAK

Wtorek :

06.30-08.00   M.PIĄTKOWSKA
11.30-12.30   I.ŁUKASZEWICZ, B.WALCZAK 
12.30-13.30 D.KUBIAK,B.WALCZAK
13.30-14.30 D.KUBIAK, B.SZWIERGIEL
14.30-15.30 D.KUBIAK
15.30-16.00   D.KUBIAK

Środa :

06.30-08.00   B.SZWIERGIEL
11.30-12.30   D.KUBIAK
12.30-13.30  M.MATYSIAK, A.MICHALEWICZ
13.30-14.30  M.PIĄTKOWSKA, A.MICHALEWICZ 
14.30-15.30 M.PIĄTKOWSKA
15.30-16.00   M.PIĄTKOWSKA,

Czwartek :

06.30-08.00   A.MICHALEWICZ
11.30-12.30   I.ŁUKASZEWICZ, P.KULA 
12.30-13.30 M.MATYSIAK, I.ŁUKASZEWICZ
13.30-14.30  M.MATYSIAK, I.ŁUKASZEWICZ
14.30-15.30 M.MATYSIAK
15.30-16.00   M.MATYSIAK

Piątek :

 06.30-08.00   A.MICHALEWICZ
 11.30-12.30   B.WALCZAK
12.30-13.30 M.MARUT-FRAS, A.KOZAK 
13.30-14.30 M.MARUT-FRAS ,B.SZWIERGIEL
14.30-15.30 B.SZWIERGIEL
15.30-16.00   B.SZWIERGIEL