W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł. Otrzymane środki pozwoliły na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.