OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU

TERMINU PŁATNOŚCI

 I. OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto bankowe Zespołu Szkolno-  Przedszkolnego w Serbach nr 70 8646 0008 0000 0026 3838 0004  od 1 do 7 dnia danego miesiącatytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisko dziecka/PP

Wysokość opłat za wyżywienie, po dokonaniu odliczeń za miesiąc poprzedni, jest ustalana przez intendenta i przekazywana rodzicom co miesiąc na paskach informujących o wysokości kwot do zapłaty lub telefonicznie do 2-go dnia każdego miesiąca.

WAŻNE:

Rodzice proszeni są o wpłatę wyłącznie wyznaczonej kwoty, bez zaokrągleń czy nadpłat za kolejne miesiące. Prosimy o terminowe wpłaty (wpłaty po terminie mogą zostać odesłane).

II OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać nakonto bankowe Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach nr 70 8646 0008 0000 0026 3838 0004 od 1 do 7 dnia danego miesiącatytułem: opłata za przedszkole/miesiąc/imię i nazwisko dziecka/PP

Wysokość opłat za przedszkole jest przekazywana rodzicom co miesiąc na paskach informujących o wysokości kwot do zapłaty  lub telefonicznie do 2-go dnia każdego miesiąca.

WAŻNE:

Rodzice proszeni są o wpłatę wyłącznie wyznaczonej kwoty, bez zaokrągleń czy nadpłat za kolejne miesiące. Prosimy o terminowe wpłaty (wpłaty po terminie będą odsyłane).

UWAGA !!!

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ TYLKO W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ ORAZ NADPŁACAĆ NA POCZET KOLEJNYCH MIESIĘCY.

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZA PRZEDSZKOLE PROSIMY PRZELEWAĆ ODRĘBNIE.