Rok szkolny 2022/2023

Dyrekcja szkoły:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor szkoły
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Adamiak Anna – wychowawca klasy III a, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna , wychowanie fizyczne
 2. Dobies Anna – język angielski , język niemiecki
 3. Gałczyk Katarzyna – muzyka
 4. Kozak Agata – wychowawca klasy III b, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 5. Krasicki Mateusz –wychowawca klasy IV a, informatyka ,matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 6. Kruszewska Anna – wychowawca klasy IV b, język polski, historia, świetlica,
 7. Kubiak Dorota – wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna
 8. Kula Paweł – wychowawca klasy VIII b, wychowanie fizyczne
 9. Łuka Lidia – pedagog szkolny
 10. Łukijańczuk Małgorzata – biblioteka szkolna
 11. Makowska Kinga – nauczyciel wspomagający 
 12. Marut – Fras Monika – plastyka, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel wspomagający
 13. Matysiak Magdalena – nauczyciel wspomagający
 14. Michalewicz Adrianna – język angielski
 15. Nowak Arleta- historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 16. Nowicki Adrian – religia
 17. Piątkowska Marta – wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna
 18. Pikulska Aurelia- wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 19. Pilecka Justyna – wychowanie fizyczne
 20. Rozmus Joanna – wychowawca klasy VIII a , język angielski,
 21. Staszków-Respekta Paulina – nauczyciel wspomagający w klasie VIII a,
 22. Szymoniak Jolanta – matematyka,
 23. Teodoru Emilia- wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna,
 24. Trznadel Ewa- wychowawca klasy VI, przyroda, biologia, informatyka, technika
 25. Walczak Barbara – wychowawca klasy V, język polski
 26. Walczak Małgorzata- wychowawca klasy VII , język polski
 27. Worońko – Kosturkiewicz Iwona – chemia, nauczyciel wspomagający w klasie II a

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Łuka  Lidia– pedagog szkolny
 2. Piątkowska Marta – pedagog specjalny
 3. Mika Przemysław – psycholog
 4. Szwiergiel Beata – logopeda