Rok szkolny 2022/2023

Dyrekcja szkoły:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor szkoły
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Adamiak Anna – wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna , wychowanie fizyczne
 2. Dobies Anna – wychowawca klasy IV a, język angielski , język niemiecki
 3. Gałczyk Katarzyna – muzyka
 4. Grudzień Ewa – pedagog specjalny, wychowanie do życia w rodzinie
 5. Kozak Agata – wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 6. Kruszewska Anna – język polski, historia, świetlica,
 7. Kubiak Dorota – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna
 8. Kula Paweł – wychowanie fizyczne
 9. Łuka Lidia – pedagog szkolny 
 10. Łukaszewicz Iwetta- wychowawca klasy III a,edukacja wczesnoszkolna
 11. Łukijańczuk Małgorzata – biblioteka szkolna
 12. Marut – Fras Monika – plastyka, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel wspomagający
 13. Matysiak Magdalena – nauczyciel wspomagający
 14. Michalewicz Adrianna – wychowawca klasy IV b, język angielski
 15. Nowak Arleta- historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 16. Nowicki Adrian – religia
 17. Piątkowska Marta – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna
 18. Pikulska Aurelia- wychowawca klasy III b, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 19. Pilecka Justyna – wychowanie fizyczne
 20. Rozmus Joanna – język angielski,
 21. Staszków-Respekta Paulina – wychowawca klasy V b, nauczyciel wspomagający,
 22. Szymoniak Jolanta – wychowawca klasy V a, matematyka
 23. Trznadel Ewa- wychowawca klasy VII, przyroda, biologia, informatyka, technika
 24. Walczak Barbara – wychowawca klasy VI, język polski
 25. Walczak Małgorzata- wychowawca klasy VIII , język polski
 26. Worońko – Kosturkiewicz Iwona – chemia, nauczyciel wspomagający 

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Łuka  Lidia– pedagog szkolny
 2. Ewa Grudzień – pedagog specjalny
 3. Mika Przemysław – psycholog
 4. Szwiergiel Beata – logopeda