Rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja szkoły:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor szkoły
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Adamiak Anna – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna , wychowanie fizyczne
 2. Dobies Anna – język angielski , język niemiecki
 3. Gałczyk Katarzyna – muzyka
 4. Kantowicz Paweł – religia
 5. Kozak Agata – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 6. Krasicki Mateusz – informatyka ,matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Kruszewska Anna – język polski, historia, świetlica,
 8. Kula Paweł – wychowawca klasy VII b, wychowanie fizyczne
 9. Łuka Lidia – pedagog szkolny
 10. Łukijańczuk Małgorzata – biblioteka szkolna
 11. Makowska Kinga – nauczyciel wspomagający w klasie III
 12. Marut – Fras Monika – plastyka, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel wspomagający,
 13. Matysiak Magdalena – nauczyciel wspomagający w klasie II a, język angielski
 14. Nowak Arleta- historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 15. ks. Okpisz Leszek – religia
 16. Piątkowska Marta – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 17. Pikulska Aurelia- wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 18. Pilecka Justyna – wychowanie fizyczne
 19. Rozmus Joanna – wychowawca klasy VII a , język angielski,
 20. Staszków-Respekta Paulina – nauczyciel wspomagający w klasie VII a,
 21. Szymoniak Jolanta – wychowawca klasy VIII, matematyka,
 22. Teodoru Emilia- wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna,
 23. Trznadel Ewa- przyroda, biologia, informatyka, technika
 24. Walczak Barbara – wychowawca klasy IV, język polski
 25. Walczak Małgorzata- wychowawca klasy VI , język polski
 26. Worońko – Kosturkiewicz Iwona – chemia, nauczyciel wspomagający w klasie II a

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Grudzień Ewa – pedagog szkolny
 2. Mika Przemysław – psycholog
 3. Szwiergiel Beata – logopeda