Nadrzędnym celem działań szkolnego wolontariatu jest bezinteresowne zaangażowanie całej społeczności szkoły w działania na rzecz potrzebujących. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o innych.

Dlatego też, chcąc nieść tą bezinteresowną pomoc, zbierają nakrętki dla chorej dziewczynki, biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez cotygodniowe czytanie bajek w przedszkolu oraz klasach młodszych.

Troszczą się między innymi o zwierzęta, szczególnie te porzucone, przebywające w schroniskach, dla których okres jesienno – zimowy to bardzo trudny czas. Nasi wolontariusze niosą pomoc poprzez zbiórkę karmy, kocy oraz innych niezbędnych akcesoriów. Ostatnio odwiedzili schronisko dla bezdomnych psów, wyprowadzając spragnione ruchu zwierzęta na spacer.  Są otwarci na potrzeby innych, pełni pomysłów i zaangażowania, za co należą się im ogromne podziękowania. Dziękujemy również rodzicom naszych wychowanków za wspieranie idei wolontariatu i kształtowanie w dzieciach pozytywnych postaw wychowawczych oraz za wszelką pomoc rzeczową.

Uwrażliwiajmy swoje dzieci na cierpienie, samotność i potrzeby innych.