Dyrekcja przedszkola:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor przedszkola
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Bielska Regina – wychowawca grupy „ Koniczynek” 3 -latki
 2. Figas Joanna – wychowawca grupy „Pszczółek” 6-latki
 3. Kozdra Urszula – wychowanie przedszkolne
 4. Matyjaszczyk Małgorzata- wychowawca grupy „Stokrotek” 4-latki
 5. Mech Natalia –  wychowawca grupy “Biedronki” 5-latki
 6. Rusiniak Patrycja – wychowanie przedszkolne 
 7. Rozmus Joanna – język angielski
 8. Gałczyk Katarzyna – rytmika
 9. Nowicki Adrian  – religia

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Łuka Lidia – pedagog szkolny
 2. Piątkowska Marta – pedagog specjalny
 3. Mika Przemysław – psycholog
 4. Szwiergiel Beata – logopeda