Dyrekcja przedszkola:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor przedszkola
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Bielska Regina – wychowawca grupy „ Koniczynek” 6 -latki
 2. Figas Joanna – wychowawca grupy „Pszczółek” 5-latki
 3. Kozdra Urszula – wychowawca grupy „Poziomek” 6-latki
 4. Kubiak Dorota – wychowawca grupy „Biedronek” 4- latki
 5. Matyjaszczyk Małgorzata- wychowawca grupy „Stokrotek” 3-latki
 6. Mech Natalia – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 7. Matysiak Magdalena – język angielski
 8. Szwiergiel  Beata – wychowanie przedszkolne
 9. Gałczyk Katarzyna – rytmika
 10. Kantowicz Paweł – religia
 11. Marut-Fras Monika – zajęcia ruchowe

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Grudzień Ewa – pedagog szkolny
 2. Mika Przemysław – psycholog
 3. Szwiergiel Beata – logopeda