Dyrekcja przedszkola:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor przedszkola
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna :

 1. Barańska Klaudia – wychowanie przedszkolne
 2. Bielska Regina – wychowawca grupy „ Koniczynek” 4 -latki
 3. Kozdra Urszula – wychowanie przedszkolne
 4. Matyjaszczyk Małgorzata- wychowawca grupy „Stokrotek” 5-latki
 5. Mech Natalia –  wychowawca grupy “Biedronki” 6-latki
 6. Rusiniak Patrycja – wychowawca grupy 6-latki
 7. Wojciechowska  Dorota – wychowawca grupy 3-latki
 8. Rozmus Joanna – język angielski
 9. Gałczyk Katarzyna – rytmika
 10. Nowicki Adrian  – religia

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Łuka Lidia – pedagog szkolny
 2. Ewa Grudzień  – pedagog specjalny
 3. Mika Przemysław – psycholog
 4. Szwiergiel Beata – logopeda