Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Serbach

na rok szkolny 2022/2023

 

06:30 – 08:00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, zabawy indywidualne inspirowane do spontanicznej działalności zabawowej. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa.

08:00 – 08:30 – Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:30 – 09:00 – Śniadanie.

09:00 – 10:15 – Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:15 – 10:30 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

10:30 – 11:00 – Obiad I danie – Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11:00 – 12:30 – Relaks – odpoczynek dzieci, leżakowanie słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

12:30 – 12:45 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12:45 – 13:30 – Obiad II danie – Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

13:30 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

14:00 – 16:00 – Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy indywidualne, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy podczas wyboru zabawek, zabawy. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci