Ramowy rozkład dnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00

6:30–8:00       Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

Zajęcia edukacyjne oparte o podstawę programową

8:00–9:00       Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00–9:15       Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9:15–10:15     Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych
i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

10:15–11:00   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11:00–11:30   Obiad I danie – Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

Celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11:00–12:40   Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu – leżakowanie dzieci 3-letnie.

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

12:40–13:00   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

13:00-13:30   Obiad II danie – Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

13:30–14:00   Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00–14:30   Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:30–16:00   Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.