ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZKACH PRZEDMIOTOWYCH  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/ZGODA_RODZICOW_WYCIECZKI_PRZEDMIOTOWE-2.pdf

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/zgoda-na-wycieczke-nowa.docx

OŚWIADZCENIE RODZICÓW O NIEUCZĘSZCZANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA WDŻ https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/WDZ-oswiadczenie-rodzica.docx

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Podanie do pierwszej klasy

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLAS II -VIII  Podanie do klasy starszej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-wypozyczania-podrecznikow-szkolnych..docx

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI  https://serby.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/DEKLARACJA_UDZIALU_W_ZAJECIACH_ETYKII_I_RELIGII_PP_I_SP.pdf