OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

OD 1 WRZEŚNIA 2022

Wpłaty za wyżywienie (obiady) należy dokonywać na konto bankowe Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Serbach nr 70 8646 0008 0000 0026 3838 0004  od 1 do 5  dnia każdego miesiąca; tytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/SP klasa

Wysokość opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach

Szkolna stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków już w poniedziałek 05.09.2022r.

MIESIĄC ILOŚĆ DNI OBIAD (4,00 zł)
wrzesień 20 80,00
     
     
     
  • Odliczenie za obiady przysługuje w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie powyżej 3 dni;
  • Fakt nieobecności dziecka należy zgłosić u  intendenta szkoły telefonicznie
    na podany numer: 571-247-915 w pierwszym dniu nieobecności (do godz. 8:00);
  • Tylko zgłoszona nieobecność będzie podstawą do odliczenia i zmniejszenia opłaty;
  • Odliczeń dokonuje wyłącznie intendent i informuje o tym rodziców na koniec miesiąca poprzedzającego płatność.

WAŻNE:

Rodzice proszeni są o wpłatę wyłącznie wyznaczonej kwoty, bez zaokrągleń czy nadpłat za kolejne miesiące. Prosimy o terminowe wpłaty (wpłaty po terminie będą odsyłane na konto rodzica, dziecku nie zostanie wydany posiłek).

UWAGA !!!

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ TYLKO W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE WOLNO ZAOKRĄGLAĆ ORAZ NADPŁACAĆ NA POCZET KOLEJNYCH MIESIĘCY.