Rodzice, nauczyciele, uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,
możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieży
powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii.
Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w
tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówek
oświatowych.
Będąc przekonanym, że warunkiem wykorzystania tej szansy jest jak
najliczniejsze zaszczepienie uczniów powyżej 12 roku życia, a także ich
rodziców i nauczycieli, apeluję w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i własnym
o włączenie się w tym zakresie w działania proponowane przez odpowiednie
służby sanitarne, oświatowe i samorządowe.
Jednocześnie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego życzę uczniom,
rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty wielu sukcesów
edukacyjnych oraz radości z uczestnictwa w tym obszarze życia publicznego,
który będzie decydował o przyszłości naszego kraju.
Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”