W dniu 2.09.2021 r. o godz. 18 odbędzie się szkolenie dla rodziców. Temat szkolenia: Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów oraz adaptacja do warunków społecznych po powrocie do tradycyjnego nauczania. Szkolenie odbędzie się formie zdalnej. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Link do szkolenia zostanie przesłany przez wychowawców poszczególnych klas w dniu 1.09.2021 r. poprzez dziennik elektroniczny.