Praca przedszkola:

 • Godziny otwarcia: przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:00.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00.
 • Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 – 13:00.
 • Dzieci mają organizowane zajęcia edukacyjne, sportowe (na boisku, na sali gimnastycznej oraz na bogato wyposażonej sali sensorycznej), zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz religii (5- i 6- latki).
 • W ramach adaptacji istnieje możliwość wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola przez okres dwóch pierwszych tygodni pobytu w przedszkolu. Wcześniejszy odbiór należy zgłosić wychowawcy.

Niezbędnik dziecka:

 • Wyprawka przedszkolna: zakup wyprawki (papier, kredki, farby, kleje itp.) dokonują nauczycielki (składka 100 zł rocznie opłacana w dwóch ratach: we wrześniu i w lutym po 50 zł).
 • Kapcie.
 • Worek (podpisany) z kompletem ubrań na zmianę.
 • Piżamka (dzieci najmłodsze: 3-latki).
 • Strój sportowy w podpisanym worku: biała koszulka i czarne spodenki (dzieci starsze: 4-, 5- i 6-latki).
 • Każda grupa wiekowa podczas zajęć korzysta z podręczników, ćwiczeń i wyprawek plastycznych. Koszt zestawu podaje wychowawca.

Kontakt z nauczycielkami:

 • Kontakt z wychowawcami grup odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
 • Na pierwszym zebraniu rodzice informowani są o najważniejszych sprawach organizacyjnych placówki, wyłaniana jest trójka rodziców do Rady Oddziałowej, którzy wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

Odbiór dzieci:

 • Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Pisemne upoważnienie składamy na początku roku z podaniem imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego i numeru telefonu osoby upoważnionej.

Opłaty:

 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, której czas wynosi 5 godzin dziennie (8:00 – 13:00).
 • Godzina pobytu dziecka ponad podstawę programową (5 godzin) wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę realizacji zajęć (nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących
  w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne).
 • Zasady wnoszenia opłat: opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
 • opłata za godziny pobytu przekraczające czas realizacji podstawy programowej (należy dokonywać na konto bankowe Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
  w Serbach nr 70 8646 0008 0000 0026 3838 0004 od 03 do 12 dnia danego miesiąca; tytułem: opłata za przedszkole / miesiąc / imię i nazwisko dziecka / PP)
 • opłata za wyżywienie (należy dokonywać na konto bankowe Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach nr 70 8646 0008 0000 0026 3838 0004 od 03 do 12 dnia danego miesiąca; tytułem: opłata za wyżywienie / miesiąc / imię i nazwisko dziecka / PP)
 • Nieobecność dziecka odnotowywana jest na podstawie dziennika zajęć przedszkola,
  a stawka żywieniowa za ten dzień (6,50 zł) zostaje odpisana w następnym miesiącu.