Logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach

Witamy na stronie naszej szkoły

gmina
polska
Projekt obejmuje ponad 200 szkół publicznych w gminach wiejskich i wiejskomiejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W naszej szkole projekt realizowany jest przez następujących nauczycieli: Beatę Michalewicz, Agnieszkę Rajchel, Aurelię Pikulską, Martę Piatkowską i Beatę Szwiergiel. W pracy z uczniami kl. 1-3 szkoły podstawowej wykorzystują metody dostosowane do ich …

Czytaj więcej Zaprogramuj przyszłość

Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 01.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Serbach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” numer Projektu RPDS.10.02.01-02-0063/17, który realizowany będzie przez Fundację Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów do 30.06.2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do …

Czytaj więcej Podnieś swoje kompetencje kluczowe

Celem kampanii „Bez nienawiści” jest promowanie odpowiedniej wolności słowa i przestrzeganie praw człowieka w Internecie. Kampania jest skierowana przeciwko mowie nienawiści online, w każdej jej z form, włączając te, które najbardziej dotyczą młodych osób., czyli cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób poprzez wykorzystanie Internetu i (narzędzi elektronicznych) i nienawiść w sieci. Kampania …

Czytaj więcej Bez nienawiści

Każda osoba, która weźmie udział w warsztatach, będzie miała okazję odkryć, czym jest programowanie. I zrobi to w wyjątkowy sposób - zadaniem uczniów będzie przygotowanie robota o nazwie Finch do udziału w wyścigu w labiryncie ułożonymz książek i pudełek. Trzeba będzie więc go zaprogramować, czyli napisać kod, pod którym kryją się polecenia, które …

Czytaj więcej Link do przyszłości