Drukarka 3d drukuje modele

Od września 2021r. uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w warsztatach z modelowania i druku 3D. W trakcie zajęć uczniowie tworzą przestrzenne modele w programie Tinkercad oraz przygotowują model do druku w slicerze, a następnie drukują z wykorzystaniem drukarki 3D firmy Prusa.

Na zdjęciu drukarka 3D w trakcie druku modeli 3D

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu wymiarowania i modelowania przestrzennego. Rozwijają zwoje zdolności z zakresu grafiki komputerowej i obsługi slicera i drukarki 3D.

Na zdjęciu ekrany komputerów, na których wyświetlone są modele 3D utworzone w programie Tinkercad.
Figurka Mikołaja wydrukowana na drukarce 3D.
Wydrukowane figurki Yoda