W dniu 17 września 2021 uczniowie naszej szkoły z  klas I – III   wzięli udział  w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”, porządkując teren szkoły oraz tereny do niej przylegające. W bieżącym roku w Polsce akcja ta odbyła się już po raz dwudziesty ósmy. Hasłem tegorocznej akcji było „Myślę, więc nie śmiecę”

Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci oraz kształtowanie poczucia  odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego  przedstawili dzieciom prezentację multimedialną informującą o tym skąd wzięła się akcja „Sprzątanie świata”, w jaki sposób trafiła do Polski oraz dlaczego powinniśmy ograniczać ilość produkowanych śmieci. Ponadto dzieci zostały wyposażone w rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci oraz zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas sprzątania.