Grupa dzieci na tle budynku szkoły macha do obiektywu aparatu
16 września (piątek) uczniowie klas I-III wzięli udział w 29 Akcji Sprzątanie Świata – Polska, organizowanej przez fundację Nasza Ziemia. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”. Celem tej ekologicznej kampanii jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej ludzi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego przedstawili dzieciom informacje o tym skąd wzięła się akcja „Sprzątanie świata”, w jaki sposób trafiła do Polski, dlaczego powinniśmy ograniczać ilość produkowanych śmieci oraz jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować podczas sprzątania. Następnie dzieci wyposażone w foliowe rękawiczki, worki na śmieci z dużym zaangażowaniem sprzątały teren wokół szkoły oraz tereny przyległe.