W Roku Szkolnym 2023/2024 nasza placówka bierze udział w projekcie edukacyjnym z Kotem Amadeuszem przez Świat Wartości i Emocji

Projekt ma na celu:

  kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
  kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
  kształtowanie postaw prospołecznych,
  pobudzenie poczucia własnej wartości,
 kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
  wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
Koordynator projektu: Magdalena Matysiak, Iwona Worońko – Kosturkiewicz