Dzięki hojności uczniów i ich rodziców, wolontariusze naszej szkoły mogli w listopadzie tego roku zawieźć sporą porcję  karmy dla zwierząt przebywających w schronisku AMICUS w Głogowie.

Nasi wolontariusze podczas pobytu w schronisku mieli również możliwość wyprowadzenia bezdomnych psów, spragnionych ruchu na spacer, co oczywiście skutkowało obopólną radością.

Dziękujemy rodzicom naszych wychowanków za wspieranie idei wolontariatu i kształtowanie w dzieciach pozytywnych postaw społecznych oraz za wszelką pomoc rzeczową.