Logo Narodowy Program Czytelnictwa 2.0

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Głogów podpisała umowę dotacji w ramach programu rządowego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ” na rok 2022. W ramach umowy otrzymaliśmy 12.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia szkolnej  biblioteki oraz działania promujące czytelnictwo. Wkład własny finansowy Gminy Głogów stanowi kwota 3.000,00 zł.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 15.000,00 zł.