W Roku Szkolnym 2023/2024 Nasza Placówka bierze udział w projekcie edukacyjnym: Jak mówić o niepełnosprawności”

CELE PROJEKTU:

uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
rozwijanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami,
kształtowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami,
likwidowanie uprzedzeń i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami,
przygotowanie do wspólnego spędzania czasu z osobami z niepełnosprawnościami.
Koordynator projektu: Magdalena Matysiak, Iwona Worońko – Kosturkiewicz