30 maja 2022r. w SP 9 w Głogowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Teatralno – Recytatorskiego „Warto nie żałować sił, by na świecie pokój był”.

Na zdjęciu stoją od lewej: Katarzyna Figas, Paulina Piotrowska, Oiwia Adfeldt

 

Konkurs został przeprowadzony on-line i polegał na nagraniu filmu, na którym uczniowie kl. 1-3 przedstawili swoje nagrania teatralno – recytatorskie.

Przy ocenie filmów komisja konkursowa w składzie:

– Małgorzata Strzałkowska – autorka wierszy

– Bartłomiej Adamiak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

– Michał Wnuk – kierownik Teatru im. Andreasa Gryphiusa

– Izabela Owczarek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

brała pod uwagę dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu, poprawność interpretacji, poprawność dykcji i akcentu, ekspresję słowną, opanowanie pamięciowe tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nasi uczniowie znaleźli się również wśród zwycięzców:

Katarzyna Figas – kl. I – III miejsce

Oliwia Adfelt – kl. II – wyróżnienie

Paulina Piotrowska – kl. III – wyróżnienie