Nasi uczniowie biorą udział w tegorocznej edycji konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Celem konkursu jest promowanie  matematyki i informatyki wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: https://instalogik.pl/. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie już teraz zgłoś się do Pana Mateusza Krasickiego. Pierwsza runda konkursu trwa do 28 października 2022r.