Celem kampanii „Bez nienawiści” jest promowanie odpowiedniej wolności słowa i przestrzeganie praw człowieka w Internecie. Kampania jest skierowana przeciwko mowie nienawiści online, w każdej jej z form, włączając te, które najbardziej dotyczą młodych osób., czyli cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób poprzez wykorzystanie Internetu i (narzędzi elektronicznych) i nienawiść w sieci. Kampania skupia się na edukacji związanej z prawami człowieka, aktywnym uczestnictwie młodych ludzi i edukacji medialnej.

W ramach kampanii :

  • w klasach starszych szkoły podstawowej i w klasach gimnazjalnych zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące mowy nienawiści w Internecie.;
  • spektakl profilaktyczny www.sieć.com.pl;
  • konkurs na najciekawszą historię dotyczącą cyberprzemocy (Prace poniżej. Przeczytaj bo warto!)

Historia_Małgosi – Matyjaszczyk_Rzewnicka.pdf

Szczęście_w_nieszczęściu – Zak_Jandziak.pdf

Brak oparcia – Zahorska.pdf

Historia Darii_Pruska.pdf