Drużyna w składzie: Julia Kotecka, Igor Kwapisiński i Mikołaj Świderski wygrała etap lokalny i regionalny II konkursu robotycznego.

II konkurs projektowy (robotyczny) zorganizowany został przez Politechnikę Łódzką we współpracy z innymi uczelniami wyższymi w ramach ogólnopolskiego programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem każdej drużyny biorącej udział w konkursie było zaprogramowanie robota w taki sposób, aby przejechał wyznaczoną trasę po czarnej linii. Drużyna otrzymywała punkty za czas przejazdu robota  oraz punkty bonusowe za wykonanie zadań na trasie przejazdu. Robot naszej drużyny uzyskał 100% punktów.

Przejazd robota: