Godło Polski z czerwonym napisem ważne informacje

W związku z brakiem wody w dniu 4 października w godz. 9.30 do 15.30, lekcje odbywać się będą według następującego harmonogramu:

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.45 – 10.15
  4. 10.20 – 10.50 (obiad dla klas I – IV 10.45 – 11.00)
  5. 10.55 – 11.25 (obiad dla klas V – VIII)
  6. 11.35 – 12.05
  7. 12.10 – 12.40
  8. 12.45 – 13.15 – Zajęcia dodatkowe

Świetlica 7.00 – 16.00

Przedszkole 6.30 – 16.00