Wójt Gminy Głogów pragnie poinformować, że uroczystość wręczenia stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020  odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach w dniu 30 września 2020r. o godz. 17:00. Zapraszamy!

Prosimy, aby z uczniem przybył tylko jeden rodzic/opiekun. Przed wejściem na uroczystość prosimy o dezynfekcję rąk, a w jej trakcie o zakrywanie twarzy.