W dniu 15 listopada 2021 r. Gmina Głogów podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szacowana całkowita wartość zadania: 77.173,00

Szacowana wartość dofinansowania: 47.112,00 zł

Wkład Gminy Głogów: 30.061,00 zł