Opłata za obiady dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej za miesiąc listopad wynosi 57 zł. Opłatę należy dokonać w dnaich 28-30 października 2020r.