Rodzice dzieci uczęszczających na obiady proszeni są o wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do intendenta szkoły lub na adres e-mail: intendent@serby.edu.pl, karty można również składać w sekretariacie szkoły. Dokumenty w zakładce stołówka.