Kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serbach

rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja zespołu:

 1. Rajchel Agnieszka – dyrektor szkoły
 2. Pilecka Justyna – wicedyrektor

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Serbach:

 1. Adamiak Anna – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna , wychowanie fizyczne
 2. Dobies Anna – język angielski , język niemiecki
 3. Gałczyk Katarzyna – muzyka
 4. Grudzień Ewa – doradztwo zawodowe , wychowanie do życia w rodzinie
 5. Kantowicz Paweł – religia
 6. Kozak Agata – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
 7. Krasicki Mateusz – informatyka ,matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Kruszewska Anna – język polski, historia, świetlica,
 9. Kula Paweł – wychowawca klasy VII b, wychowanie fizyczne
 10. Łukijańczuk Małgorzata – biblioteka szkolna
 11. Makowska Kinga – nauczyciel wspomagający w klasie III
 12. Marut – Fras Monika – plastyka, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel wspomagający,
 13. Matysiak Magdalena – nauczyciel wspomagający w klasie II a, język angielski
 14. Nowak Arleta- historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 15. ks. Okpisz Leszek – religia
 16. Piątkowska Marta – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 17. Pikulska Aurelia- wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
 18. Pilecka Justyna – wychowanie fizyczne
 19. Rozmus Joanna – wychowawca klasy VII a , język angielski,
 20. Staszków-Respekta Paulina – nauczyciel wspomagający w klasie VII a,
 21. Szymoniak Jolanta – wychowawca klasy VIII, matematyka,
 22. Teodoru Emilia- wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna,
 23. Trznadel Ewa- przyroda, biologia, informatyka, technika
 24. Walczak Barbara – wychowawca klasy IV, język polski
 25. Walczak Małgorzata- wychowawca klasy VI , język polski
 26. Worońko – Kosturkiewicz Iwona – chemia, nauczyciel wspomagający w klasie II a

Kadra pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Serbach

rok szkolny 2021/2022

Kadra pedagogiczna :

 1. Bielska Regina – wychowawca grupy „ Koniczynek” 6 -latki
 2. Figas Joanna – wychowawca grupy „Pszczółek” 5-latki
 3. Kozdra Urszula – wychowawca grupy „Poziomek” 6-latki
 4. Kubiak Dorota – wychowawca grupy „Biedronek” 4- latki
 5. Matyjaszczyk Małgorzata- wychowawca grupy „Stokrotek” 3-latki
 6. Mech Natalia – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 7. Matysiak Magdalena – język angielski
 8. Szwiergiel  Beata – wychowanie przedszkolne
 9. Gałczyk Katarzyna – rytmika
 10. Kantowicz Paweł – religia
 11. Marut-Fras Monika – zajęcia ruchowe

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna :

 1. Grudzień Ewa – pedagog szkolny
 2. Łuka Lidia – pedagog szkolny
 3. Mika Przemysław – psycholog
 4. Szwiergiel Beata – logopeda