Logo programu Laboratoria przyszłości
Nowoczesny, cyfrowy sprzęt audio-video to wyposażenie absolutnie niezbędne w każdej szkole. Kamera, aparat fotograficzny, mikrofon czy oświetlenie są wykorzystywane przez okrągły rok szkolny w realizacji różnego typu wydarzeń z życia szkoły i samorządu uczniowskiego, a także na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, w przygotowaniach do konkursów.