Logo programu Laboratoria przyszłości
Nauczyciele zespołu uczestniczyli w szkoleniu, które miało  na celu zdobycie niezbędnej wiedzy i wszystkich umiejętności potrzebnych do prowadzenia innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem robota Photon, zakupionego w programie #laboratoriaprzyszłości. Rozwijali swoje kompetencje i tworzyli fascynujące scenariusze lekcji przygotowujące uczniów do pełnienia zawodów przyszłości! Cele szkolenia:
  • wprowadzenie w podstawy obsługi robota,
  • zapoznanie z dostępnymi aplikacjami i integracjami,
  • omówienie założeń modułu oraz metodyki pracy,
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć w oparciu o dołączone do zestawu scenariusze ćwiczeń i projektów, przy użyciu dostępnych interfejsów i dołączonych pomocy dydaktycznych.