Grupa dzieci siedzi na podłodze przed konstrukcją z klocków
Kolejne klasy korzystają z pomocy zakupionych w ramach #laboratoriaprzyszłości. Praktycznie od najmłodszych lat, dzieci mogą bawić się klockami. Możliwość tworzenia własnych modeli jest dla dzieci, a czasem też dla dorosłych, doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Klocki pełnią też doskonałą rolę edukacyjną. Dzięki #LaboratoriaPrzyszłości korzystamy z nowoczesnego wyposażenia na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, podnosimy efektywność uczenia się, wspieramy ucznia i jego potencjał , aby mógł w pełni  uczestniczyć w życiu szkoły!