Logo programu Laboratoria przyszłości

#laboratoriaprzyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwola uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.