Godło Polski z czerwonym napisem ważne informacje

Laboratoria Przyszłości
– największe w historii wsparcie dla
wszystkich szkół podstawowych w Polsce!
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne
wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza
największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii –
„Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i
jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około
12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup
nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji
przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie
problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w
pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół
niepublicznych.
Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy
prowadzące mogą otrzymać do:
a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich
292 457 uczniów)
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się
w nich 495 017 uczniów)
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się
w nich 142 467 uczniów)
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się
w nich 2 131 451 uczniów).
Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na
ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich
potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad
3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.
Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły
podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery
czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie
od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły
www.gov.pl/laboratoria
wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR,
po pomoce dydaktyczne. Przedstawiony dziś do ogólnopolskich konsultacji katalog
liczy 136 pozycji, może być jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające
zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.
W jaki sposób otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących,
które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach
szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie
odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na
bieżąco, tak aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe. Wsparcie
przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu
własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot
planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% – w 2022 r. Zgodnie
z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października
a połową listopada, choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na dokonanie
zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy każdy może już dziś zapisać się do
otrzymania powiadomienia o najważniejszych terminach.
Oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych, na
inicjatywie skorzysta także dynamicznie rozwijająca się polska branża EdTech.
Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową dostępną pod
adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i
sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem
wyposażenia. Konsultacje katalogu potrwają do 30 września. Każdy może wziąć w nich
udział.
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria
Przyszłości udzieli Infolinia dostępna pod numerem +48 222 500 144, która działa w
godzinach 6:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty i w niedziele.
Informacje dla mediów:
Kinga Pasternak, rzecznik Centrum GovTech
+48 538 552 691 | kinga.pasternak@kprm.gov.pl