Dla rodziców

Instytucje

INFORMACJE O INSTYTUCJACH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZICOM

1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
67-200 Głogów
ul. Jedności Robotniczej 38
tel. 076 833 32 11
e-mail: pcpppidn_odm@neostrada.pl

2. Centrum Kompetencyjne Fundacji “Maraton”
67-200 Głogów
Pl. Mieszka I (oś. Piastów Śl.)
tel. 076 832 25 36

3. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży “Szansa”
67-200 Głogów
ul. Perseusza 13
tel. 076 727 60 70
tel. 076 832 18 04

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
67-200 Głogów
ul. Sikorskiego 21
tel. 076 727 25 50
tel. 076 727 25 51

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
67-200 Głogów
ul. Słodowa 2b
tel. 076 835 77 55

6. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Głogów
67-200 Głogów
ul. Słodowa 6
tel. 076 835 77 55

7. Polski Czerwony Krzyż w Głogowie
67-200 Głogów
ul. I Maja 25
tel. 076 834 22 65

8. Miejski Ośrodek Profilaktyki Wczesnej Terapii Uzależnień
67-200 Głogów
ul. Legnicka 3
tel. 076 727 47 00